ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΜΕ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑ