ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΑΝΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ΣΤΟ ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ WWW.ANAKEM.GR