ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ

Διαχείριση ΑΕΕΚ – Χρεώσεις


Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλει η Διαχειρίστρια στο Σύστημα έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :

-για  απόβλητα κατεδάφισης (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ κωδ. 17 01 07)

7,8 ευρώ ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ.

-για σύμμεικτα  απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων(κωδ.17 09 04)

10,8 ευρώ ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ.

-για αξιοποίηση υλικών εκσκαφών(κωδ.17 05 04 και 17 05 06)

2,5 ευρώ ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ.

Η χρηματική εισφορά προς το σύστημα καταβάλλεται επί τόπου σε μετρητά στην μονάδα με έκδοση γραμματίου είσπραξης  .Στο τέλος κάθε μήνα εκδίδεται από το σύστημα προς τον διαχειριστή συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΝΚΕ : PIREOS BANK  GR 2601717690006769116215261

Παρακάτω θα βρείτε το απαραίτητο έντυπο που συνοδεύει τα απόβλητα καθώς και τις εισφορές που καταβάλλουν οι διαχειριστές. Το έντυπο διατίθεται σε τριπλότυπο μπλοκ από τα γραφεία της ΣΑΝΚΕ αλλά μπορείτε και να το τυπώσετε μόνοι σας.

Έντυπο παρακολούθησης
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων