Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για τη Νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης, αλλά και των διαχειριστών ΑΕΚΚ: