Συχνές ερωτήσεις

Αναζητήστε πληροφορίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν, όπως:

  • υπολογισμός παραγόμενων ΑΕΚΚ και σύνταξη ΣΔΑ
  • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ
  • ανακύκλωση μπάζων
  • παράνομη απόθεση μπάζων
  • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ
  • δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ στις δημόσιες συμβάσεις και άλλα